Skip to main content

Acil Aydınlatma Armatürü


Acil Aydınlatma Armatürü ilgili arıza durumunda ya da elektrik kesintisinde ortamın aydınlatmasını mümkün kılan çok farklı çeşitlerde ve boyutlarda olan bir aydınlatma sistemidir. Bu sistem sayesinde binanın ışıklandırması kesintisiz şekilde devam eder.

Bu aydınlatma, sadece yangınlarda değil deprem su baskını ve sabotaj gibi çok tehlikeli durumlarda jeneratörün devreye girmemesi halinde jeneratörden bağımsız şekilde hızlı olarak devreye giren bir sistemdir.

Jeneratörden bağımsız şekilde çalışması ekstra kullanım kolaylığı sağlar. Tehlikeli durumda insanların güvenli şekilde tahliye edilmesini mümkün kılan ikinci bir aydınlatma sistemidir.

Acil Aydınlatma - Teknoset Güvenlik Yangın

Binanın tehlikeli olduğu durumlarda kaçış planını çok daha hızlı ve panik yapmadan uygulamayı mümkün kılar. Binada ilgili alanların ve acil çıkış planına uygun şekilde kurulan aydınlatmanın güvenlik için son derece önemlidir. Güvenlik başta olmak üzere pek çok konuda yarar sağlayan aydınlatma armatörünü binanın içerisinde uygun aralıklarla konulması son derece gereklidir.

Ayrıca armatürün çalışma prensibi son derece basittir.  İlgili acil bir durumda otomatik olarak devreye giren bu armatür ilgili elektrik kesintisinde şebeke devre dışı kalır ve acil aydınlatma kiti hızlı bir şekilde devreye girerek anahtarın ilgili pozisyonunu bağımsız şekilde çalıştırır ve LED grupları anlık olarak yanmaya başlar. Bataryadan almış olduğu enerji ile ortalama olarak 60 dakika boyunca kesintisiz şekilde yanması işlevselliğini arttırır.

Yangın deprem elektrik kesintisi ve sabotaj gibi pek çok zorlayıcı durumda kullanım kolaylığı sağlayan armatür çok çeşitlidir.

Acil Aydınlatma Armatürü Nedir?

Acil Aydınlatma Armatürü yukarıda da bahsedildiği gibi tehlikeli olabilecek deprem yangın ve benzeri durumlarda ortamın aydınlatmasını sağlayan ve jeneratörden bağımsız şekilde çalışan bir aydınlatma sistemidir. Bu sistem sayesinde acil durumlarda ilgili kaçış yollarını görmek ve kişinin kendini bireysel olarak koruma altına alması mümkün hale gelir.

Kesintisiz bir saat boyunca çalışan ve gücüne göre bir saatten fazla çalışan çeşitleri ile ortamın aydınlatmasını sağlayan armatür çeşidini acil aydınlatma armatürü adı verilir.

Acil Aydınlatma Armatürü Teknik Şartnamesi

Acil aydınlatma armatürünün normal şekilde en az 1 saat boyunca etrafı aydınlatması şarttır. Ayrıca binada döşeme taban yürüme yüzeyleri ve kaçış yolunu ilgilendiren hat üzerinde bu sistemin kurulması gerekir.  

Asansör kaçış yolu, toplanma alanı, yürüyen merdiven, kimyevi madde bulunan atölye ve benzeri yerlerde bulunması gereken acil aydınlatma armatürünün uygun aralıklarla binaya yerleştirilmesi son derece önemlidir.

Acil Aydınlatma Armatürü Yönetmeliği

Acil aydınlatma armatürünün acil kaçış planına ve ilgili toplanma alanlarına uygun şekilde konumlandırılması gerekir. Yönetmelik kapsamında jeneratörden bağımsız şekilde beslenen sistemin ilgili deprem yangın gibi acil durumlarda hızlı şekilde devreye girmesi ve ortamı uygun şekilde aydınlatması gerekir. Bu tür armatürlerin doğrudan binanın acil durum yoluna konulması gerekir.

Yüksek ve penceresiz binalarda yatakhanelerde otel ve zemin seviyesinin altında 50 kişiden fazla kişinin ikamet ettiği yerlerde bu acil aydınlatma armatürünün bulunması gerekir. Ayrıca acil durum çalışma süresinin 1 saat olması ve kullanıcı yükünün 200'den fazla olduğu bütün binalarda yer alması gerekir.

Acil Aydınlatma Armatürü Fiyat

Acil aydınlatma sistemi olarak kullanılan aydınlatma armatürü olası bir tehlikeli durumda ya da elektrik kesintisinde devreye girerek gerekli ışıklandırmayı sağlar.  Acil durumda ortamın daha rahat şekilde görebilmeyi mümkün kılan bu armatür sayesinde yangın gibi çok tehlikeli acil bir durumda kaçış planını uygulamak ve ilgili yangının tehlikesinden kaçmayı mümkün hale getirir.  

Acil Aydınlatma Armatürü tehlikeli durumlarda devreye girerek ortamın daha güvenli hale gelmesine imkan sağlar.

Diğer Pasif Yangından Korunma Sistemleri