Skip to main content

Yangın Durdurucu Ürünler


Yangın Durdurucu Ürünler yangın konusunda koruma sağlayan özellikleri ile pek çok bina ve ilgili alanda kullanılır. Yangın söndürmekten ziyade yangının yayılmasını ve gelişmesini önlemek amacıyla konulan ürünlerin adıdır.

Duvarda ve zeminde bulunan derzlere yayılan yangın durdurucu harç ve benzeri ürünler ile yangının büyük hasarı yol açması önlenmiş olur. Ayrıca yangın durdurucu yastık ve benzeri ürünler sayesinde yangını kontrol altına almak çok daha kolaydır.

Yangını kontrol etmek ve oluşan zehirli gazlardan kaçmak oldukça önemlidir. Bu ürünler sayesinde yangının çıkışı tek bir noktaya hapsedilir. Bu şekilde yangın esnasında acil çıkış kapıları ve benzeri kaçış planları daha rahat şekilde uygulanır. Yangını hem maddi hem manevi en az hasarla atlatmak için bu ürünler son derece önemlidir. Yangın karşısında alınabilecek tedbirlerden biri olan yargının durdurucu ürünlerin binaya çok düşük maliyetle kurulması mümkündür.

Yangının tehlikesini minimal boyutlarla atlatmaya imkan sağlayan ve binada alanların arasındaki geçişler ve yerlerin kısa bir süreliğine de olsa korunmasına sağlayan ürünler, aktif koruma sistemleri gibi büyük ölçekli yangını söndürebilen sistemlere geçiş üstünlüğü sağlar.

Pasif Yangın Koruma Sistemleri

Yangın Durdurucu Ürünler pasif olarak adlandırılan yangın korumasını sağlayan ürünlerdir. Bina sakinleri için yangın esnasında tek bir çıkış noktasında yangının bütün alanlarını sınırlayarak kişilerin güvenliği mümkün hale gelir.

Pasif yangın durdurucu uygulama, duvar ve zeminlerde döşenmiş olan boru, kanal tesisatı kablo gibi benzeri derz boşluklarını doldurmak amacıyla ilgili yangın ürünleri kullanmaktır. Bu uygulama kaçış yolları başta olmak üzere bina yapılarında ve ilgili kritik yapı elemanlarında üstün koruma sağlar.

Binanın korunması ve kişilerin daha büyük şekilde koruma altına alınması Bu uygulamalar sayesinde mümkün olur. Yangın sonrasında oluşabilecek hasarı en aza indiren bu uygulama binanın tekrardan inşa edilmesi gibi benzeri yüksek maliyet gerektiren uygulamaların ihtiyacını azaltır.

Hem maddi hem manevi kayıpları aza indirerek insan sağlığını korumak amacıyla oluşturulan bu uygulama sayesinde yangına karşı alınan önlemler son derece etkilidir.

Pasif Yangın Durdurucu Sistemler Kullanım Alanları

Pasif yangın durdurucu sistemlerin kullanımı bina içerisinde oldukça fazladır. Binanın korunması ve yapısal bütünlüğünün bozulmaması gibi pek çok yönden katkı sağlayan pasif yangın durdurucu sistem ve ürünler, başta duvar olmak üzere kablo boru kontrol dersleri gibi ilgili boşluklara doldurularak güvenlik koruma sağlar.

Konuya ek olarak pasif yangın durdurucu sistemlerin kullanım alanları aşağıda maddeler halinde yer alır.

  • Döşeme duvarlarda kullanılan yangın durdurucu sistem üstün koruma sağlar.
  • Çoklu ve tekli boru geçişlerinde kullanılan bu sistem yangının dağılmasını önler.
  • Havalandırma kanalları kablo tavası ve kablo merpeni gibi alanlarda da kullanılan bu sistem sayesinde yangın kontrol altına alınır.

Yangını kontrol altına almak bazı durumlarda oldukça zor olabilir. Böyle bir durumda her türlü olası ihtimalle karşının binanın daha güvenli hale gelebilmesi için yangın durdurucu sistemlerin bina içerisinde kurulması son derece önemlidir. Yangın esnasında ve yangın sonrasında oluşabilecek her türlü maddi manevi kayıpları en aza indiren bu sistem sayesinde ortamın güvenliği daha rahat bir şekilde sağlanmış olur.

Ayrıca yangın esnasında can kayıplarını bu sistem ile daha kontrol altına almak mümkündür. Bundan kaçış planının daha hızlı ve kolay hale getiren ayrıca kişilerin güvenliğini sağlayan bu sistem son derece düşük maliyetlidir.

Yangın Durdurucu Ürünler sadece insan güvenliğini değil yangın sonrasında binanın güvenliğini de kontrol altına alır. Yangın sonrasında binayı yeniden yapılandırmak ve inşa etmek konusunda ilgili yapıların ve yerlerin korunması ancak bu ürünler sayesinde mümkün olur.  

Diğer Pasif Yangından Korunma Sistemleri