Skip to main content

Ortam İzleme Kontrol Sistemleri


Ortam İzleme Kontrol Sistemleri en net tabirle ortamda bulunan belirli parametreleri izleyebilmek ve ilgili cihazları kontrol edebilmek amacıyla kullanılan yazılım ve çeşitli cihazlardan oluşan sistemin genel adıdır.

Ortam izleme sistemi ilgili cihazı ya da parametreleri çok kolay bir şekilde izleyebilmeyi mümkün hale getirir. Ortamda bulunan ısı ve nem dengelerini kolay bir şekilde kontrol edebilen ve olumsuz durumları bildiren sistem aşağıda maddeler halinde yer alan durumları da kontrol edebilir.

  • Duman yangın su basması gibi durumları kontrol edebilir.
  • Şebekenin durumu ve UPS voltajı
  • Ortamda herhangi bir hareketli olup olmadığı
  • İlgili hava akımı ve anlık gelişen darbe, ışık gibi durumları çok hızlı bir şekilde kontrol edebilir.

Çevrede var olan ilgili parametreleri izleyebilmek bu sistem sayesinde kolaydır. Ayrıca olası tehlikeli durumları alanda bulunan personele hızlı şekilde haber vererek tehlikeli durum esnasında oluşabilecek can ve mal kayıpları en aza indirilmiş olur.

Sistemin hızlı bir şekilde ortamdaki var olan parametreyi inceleyip yetkililere haber vermesi ekstra ilave personel gereksinimini sonlandırır. Bu şekilde ilgili çalışma yapılan binada personel ihtiyacı aza indirilir.

 Son derece az maliyet ile kurulabilen bu sistem sayesinde ortama en hızlı ve etkili şekilde izleyebilmek mümkün hale gelir.

Gürültü ve Kablosuz Ortam İzleme Kontrol Sistemleri - Teknoset Güvenlik Yangın

Ortam İzleme Kontrol Sistemleri Nedir?

Ortam izleme cihazı yukarıda da belirtildiği gibi ilgili alanda oluşan parametreleri inceleyebilmek ve kontrol altına alabilmek amacıyla kullanılan sistemin genel adıdır. Bu sistem sayesinde pek çok firma ve işletme ilgili binada oluşan olumsuz tehlikelere karşı önlem alabilmeyi mümkün hale getirir.

Ayrıca her yönden avantaj sağlayan bu sistem sayesinde olası Bir tehlike anında harekete geçecek yetkili kişilerin daha hızlı şekilde duruma müdahale edebilmesi mümkün hale gelir.

Ortam İzleme Kontrol Sistemleri Neleri İzler?

Ortam İzleme Kontrol Sistemleri yukarıda da belirtildiği gibi duman, yangın, şebeke durumu ve ortamda var olan hareketin olup olmadığı ile alakalı pek çok durumu kontrol altına alabilir. Ayrıca hava akımı, ışık, darbe ve benzeri durumları da kontrol altına alarak alanda var olan tehlikeli durumları sistem üzerinden ilgili yetkili kişilere bildirir.

GSM Ortam İzleme Paneli - Teknoset Güvenlik Yangın

Ortam İzleme Kontrol Sistemleri Raporlama

Ortam izleme kontrol sistemlerinin oluşturmuş olduğu raporlar ve bilgiler ortamın durumunu ve olumsuz pek çok hususu kolay şekilde değerlendirebilmeyi mümkün kılar. Pek çok ofis, depo, sera, gişe ATM ve benzeri yerlerde kullanılan bu sistem sayesinde ortama güvenliği çok daha kolay gerçekleştirilir.

Ortam İzleme Kontrol Sistemleri ortamda bulunan her türlü sistem harici gelişen durumu bildirerek kontrolü sağlar. Anlık olarak web üzerinden izlenen bu sistem sayesinde ortam kolay şekilde denetlenip yönetilebilir. İster manuel ister otomatik olarak raporlama yapılabilir. İstenmeyen durumlarla ilgili SMS ya da e-posta gibi haber alabilme imkanı bu sistem sayesinde mümkün hale gelir.

Diğer Bilişim Sistemleri