Skip to main content

Yangın Danışmanlığı


Yangın danışmalığı yangına karşı ne tür tedbirlerin alınması gerektiği ve yangının meydana gelmesini önlemek amacıyla hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği ile alakalı pek çok konuda bilgi aktaran bir danışmanlık biçimidir.

Binada ya da yangına karşı son derece tehlikeli işlerin yapıldığı alanlarda yangın risk analizi ve ilgili uygunluk kontrollerinin oluşturulmasını sağlayan danışmanlık yerel ve uluslararası mevzuatlar dahilinde gerçekleştirilir.

İlgili güvenlik önlemlerini almak ve yangın esnasında oluşabilecek her türlü duruma karşı tedbirli olmayı amaçlayan ve yangının etkilerini sınırlandırarak insan sağlığını koruyan pek çok hususa dayalıdır.

Yangın Danışmanlığı - Teknoset Güvenlik Yangın

Yangın danışmanlık firmaları ve ilgili şirketlerin yapmış olduğu her bir iş yangına karşı daha tedbirli olmak ve ilgili mevzuat ve yükümlülüklerine yerine getirmeyi amaçlar. Konuya ek olarak yangın esnasında binanın ne kadar güvenli olduğu ile alakalı bütün test ve ilgili deneyimleri daha başarılı hale getirir.

Yangın yönetmeliği kapsamında bina içerisinde alınması gereken yangın tedbirlerinin ve önlemlerinin dünyaya uygun şekilde tasarlanması gibi oldukça bilinçli tedbirlerin alınması bu danışmanın kapsamındadır.

Yangını en az hasarla atlatmayı mümkün hale getiren ve ilgili risk analizi ve yangın talimatı hususunda bilgi veren danışmanlık hizmeti kişilerin bilinçlendirilmesi hususunda da görev alır. İlgili yangın güvenlik eğitimlerinin sağlanması başta olmak üzere pek çok konuda hizmet veren danışmanlık, ilgili önlemlerin ve yangın talimatları hususunda ilgili tahliye planının oluşturulması bu danışmanlığa bağlıdır.

Yangın Danışmanlığı Firmaları İstanbul - Teknoset Güvenlik Yangın

Yangın Tasarım ve Danışmanlığı

Yangın projeleri kapsamında yangın yönetmeliği ve acil durum planlarının ilgili projeye entegre edilmesi, yangının en az hasarla atlatılmasına uygun şekilde hazırlanır.

Yangın Danışmalığı verem ve bu konuda oldukça gelişmiş uzman kadroya sahip olan ilgili firmalar yangın esnasında oluşabilecek yakıt oksijen ve ilgili ısı kaynaklarını birbirinden ayrı tutmak ve yangın esnasında oluşabilecek risk analizlerini detaylı şekilde oluşturmak gibi hususları amaçlar.

Amaç doğrultusunda yangına karşı alınabilecek bütün tedbir ve önlemlerin en detaylı şekilde bina üzerinde oluşturulabilmesi yangın danışmanlığı ekiplerinin görevlerinden sadece biridir. Danışmanlığı veren firma ile ilgili kişiler yangının etkilerini sınırlandırmayı amaçlayarak güvenlik önlemlerini arttırır. Yangına karşı alınabilecek önlemleri sırayla uygulatan ve binanın ekstra güvenli hale gelmesini amaçlayan bu hizmet kapsamında hem bina hem de binanın içerisinde yaşayan kişiler güvendedir.

Yangın tasarım ve ilgili danışmanlığı almak hem bireysel olarak kişinin yangın esnasında güvenli olması hem de binanın yangına karşı dirençli olmasını mümkün hale getirir. Son derece önemli olan yangın tasarım ve danışmanlığını almak yangının yayılmasını ve çok büyük hasar bırakmasını önler. Yangının bütün karakteristik özelliklerini belirleyerek yıkıcı etkilerini en ideal şekilde azaltmak gibi hususlara dayanan yangın danışmanlığı, yangını hızlı şekilde kontrol altına almak ve söndürebilmek adına ilgili çalışmaları başlatan pek çok adıma yön verir.

Yangın Tasarım ve Danışmanlığı - Teknoset Güvenlik Yangın

Yangın Danışmanlığı Firmaları İstanbul

Yangın danışmanı yangın esnasında oluşabilecek her türlü risk faktörünü ele alarak ilgili danışanlarını uyarır ve en ideal tahliye planını oluşturmak için binanın güvenli alanlarını araştırır. Yangın sonrasında süreci en iyi şekilde takip edebilmek ve yangının oluşturmuş olduğu hasarları gidermek için ilgili çalışmaları başlatan yangın danışmanlığı ekipleri yangına karşı bina adına bütün test ve prosedürleri inceler ve yeniden yapılandırır.

Yangın danışmanlığı sertifikası ve ilgili eğitimler ile donanımlı olan danışma işini her yönden ciddiye alarak yangın karşısında insan güvenliğini en üst seviyeye çıkartır. Ayrıca bu hususta ilgili kapsamlı araştırmalar yapar. Bu kapsamda Yangın Danışmalığı yangında can ve mal kayıplarını en aza indirir.

Diğer Pasif Yangından Korunma Sistemleri